Thursday, 8 May 2014

Trzyniec

Pojechałem w sobotę po piwo, sojové řezy i zrobić zdjęcia hucie. Zakupy się udały, zdjęcia też, chociaż huta się schowała.